Privacy

Privacy bepalingen

Top Floor Pics gebruikt Google Analytics om statistieken bij te houden en deze website te blijven verbeteren. Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is ingegaan, zijn de IP adressen die topfloorpics.com bezoeken geanonimiseerd. Deze website heeft ook een SSL certificaat, zodat je bezoek veilig is. 

Door te reageren op een blog moet je je naam en e-mailadres opgeven. Dit gebruik ik alleen om te kunnen reageren op je reactie of vraag. Ik sla deze informatie niet op en bewaar de gegevens niet.

Reacties die grof of beledigend zijn worden verwijderd en de afzender wordt geblokkeerd. Indien je me wilt wijzen op een interessant blog of een website van iemand anders, voeg dan een no follow tag toe.

Disclaimer

Dit is een persoonlijk blog, geschreven en geredigeerd door mij. Dit blog plaatst geen enkele vorm van financiële reclame, sponsoring of betaalde content. Indien ik gratis producten, diensten, reizen, toegangskaartjes of andere vormen van compensatie ontvang, dan kan dit de inhoud van dit blog of onderwerpkeuze beïnvloeden. Specifiek gesponsorde of betaalde content wordt duidelijk als zodanig aangegeven. 

Ik word niet betaald om mijn mening over producten, diensten, websites of andere onderwerpen te geven. Mijn observaties en meningen op dit blog zijn persoonlijk. Ik prijs alleen producten, diensten, websites en andere onderwerpen aan als ik, op basis van mijn persoonlijke ervaring, dat de moeite waard vind. 

====

English
Privacy Statement

Top Floor Pics uses Google Analytics to track the site growth and to continually improve topfloorpics.com. In compliance with the EU General Data Protection Regulation, IP addresses have been anonymised. This website also has a SSL certificate. By using the comment section you give your name and e-mail address, solely to make sure I can respond to your question or reaction. I do not store or keep this information.

Comments that are verbally abusive, will be removed from this site and blacklisted. If you have a link to someone else’s blog or website that you think I’d enjoy, please add a no follow tag to it.

Disclosure Statement

This is a personal blog, written and edited by me. This blog does not accept any form of cash advertising, sponsorship or paid topic insertions. However, I will accept and keep free products, services, travel, event tickets, and other forms of compensation from companies and organizations.

This compensation received may influence the content, topics or posts made in this blog. Any sponsored posts will be clearly identified as paid or sponsored content.

I’m not compensated to provide opinions on products, services, websites and various other topics. The views and opinions on this blog are my own. I’ll only endorse products or services that I believe, bases on my experience, are worthy of such endorsement. Any product claim, statistic, quote or other representation about a product or service should be verified with the manufacturer or provider. This blog does not contain any content which might present a conflict of interest.